IPnett Operation

IT- driftstjänster

Vårt nordiska driftscenter är ansvarig för många komplexa och viktiga nätverk i den nordiska regionen.

Er lösning är säker hos oss. NetNordic kan ta fullt ansvar för era IT-drifter och frigör er personal som kan göra andra uppgifter. NetNordic kan antingen förse standardbaserade arbetsuppgifter enligt kunders krav och behov, eller specialistkompetenser för specifika IT-projektNetNordic driftstjänster kan skräddarsys för bästa resultat och mest effektiva användning.

Inkluderas i leveransen:

  • Service Desk
  • Övervakning och rapportering
  • Säkerhetskopiering och återställning
  • Förändringshantering

Kontakta oss

Thomas Lindström, COO Mob +46 731 536 249 | mailto:thomas.lindstrom@netnordic.se