Använder världsledande nätverksvirtualisering för att koppla samman sjukhus

  • Kund: Oslo Universitetssjukhus

  • Lösning: Nätverksvirtualisering, utrullning av SPB

  • Kundvärde: Ett gemensamt nätverk säkerställer förbättrad kommunikation mellan sjukhusen

Som en del av en större omorganisering av Oslo Universitetssjukhus, behövdes en ny nätverksinfrastruktur designas om och genomföras. IPnett levererade ett projekt med fokus på att omvandla och virtualisera sjukhusets traditionella nätverksinfrastruktur till ett helt transparent, mer hanterbart och framtidssäkert nätverk. Denna förändring ledde till förbättrad kommunikation och informationsflöde mellan de tre olika sjukhusen (Ullevål Sykehus, Radiumhospitalet och Rikshospitalet). Avaya SPB-lösningen bygger stamnätet till Oslo Universitetsjukhus infrastruktur och det var även ett av de första projekten av dess slag i Europa. Oslo Universitetssjukhus har ansvar för 2,5 miljoner människor, hanterar 45,000 ärende per år och har ungefär 20,000 anställda.  

IPnett – En pålitlig partner

“IPnett is an extremely reliable partner when it comes large-scale implementation projects. We are impressed by their commitment and ability to bring new technology to work.”

Christian Brodersen, Section Leader Data Communications, Sykehuspartner