IPnett-Cloud-Infrastructure

Infrastruktur som tjänst (IaaS) 

Virtuella maskiner till er tjänst

NetNordics molnbaserade infrastrukturtjänst är baserad på den marknadsledande Cloud Plattformen Openstack. Tjänsten levereras ifrån säkra datahallar med hög tillgänglighet. Ditt data lämnar aldrig Sverige då datahallarna befinner sig fysiskt inom landet. Tjänsten är flexibel, fullt automatiserad och baserad på självbetjäning via en portal: användaren kan själv med få, enkla steg starta och stoppa nya servrar. Det går även att styra servrar programmatiskt genom standardsbaserade anrop mot vårt API.

Datahallar inom landets gränser

NetNordics molntjänster produceras i datahallar som befinner sig inom landets gränser och sorterar under den lokala lagstiftningen, inte minst personuppgiftslagen (PUL). Datahallarna har en mycket hög nivå av fysisk säkerhet. All data lagras på krypterade diskar. Alla underliggande system i cloudplattformen har en hög nivå av säkerhetshärdning (SELinux). Plattformen är redundant upprättad för att nå hög tillgänglighet samtidigt som systemkomponenterna kontinuerligt och automatiskt patchas, baserat på en CI/CD-miljö.

Ladda ner produktblad: IaaS (Infrastruktur som tjänst)

NetNordic Cloud Infrastructure erbjuder stora fördelar såsom förenklat samarbete mellan olika avdelningar eller grupper, den frigör kapacitet, förenklar IT-hantering och adderar effektivitet och flexibilitet till er organisation.

För ytterligare information, kontakta sales.cloud@ipnett.com