IPnett-Cloud-Storage

Lagring som tjänst (STaaS)

NetNordics molnbaserade lagring finns i tre olika utförande och är baserad på den marknadsledande lagringsteknologin Ceph. Tjänsten levereras ifrån säkra datahallar med hög tillgänglighet. Data lämnar aldrig Sverige då datahallarna befinner sig fysiskt inom landet. All data lagras på krypterade hårddiskar. Tjänsten är flexibel och fullt automatiserad. Användaren kan själv med få, enkla steg skapa nya volymer.

Fast: Lagringstjänsten är optimerad för snabb lagring (IOPS). Tjänsten används tillsammans med NetNordics IaaS och provisioneras i en självbetjäningsportal eller via API.

Large: Lagringstjänsten är balanserad mellan pris och prestanda. Tjänsten lämpar sig väl för fillagring och operativsystem. Tjänsten används tillsammans med NetNordics IaaS och provisioneras i en självbetjäningsportal eller via API.

Active Archive: Lagringstjänsten är en objektlagringstjänst. NetNordic exponerar ett S3 gränssnitt mot Er applikation. Tjänsten är optimerad för stor och billig lagringsyta och lämpar sig väl för applikationer som läser eller skriver stora datamängder, typ E-arkiv eller webapplikationer för att publicera data. Tjänsten provisioneras via API. 

Datahallar befinner sig inom landets gränser

NetNordics molntjänster produceras i datahallar som befinner sig inom landets gränser och sorterar under den lokala lagstiftningen, inte minst personuppgiftslagen (PUL). Datahallarna har en mycket hög nivå av fysisk säkerhet. All data lagras på krypterade diskar. Alla underliggande system i cloudplattformen har en hög nivå av säkerhetshärdning (SELinux). Plattformen är redundant upprättad för att nå hög tillgänglighet samtidigt som systemkomponenterna kontinuerligt och automatiskt patchas, baserat på en CI/CD-miljö.

Ladda ner produktblad: STaaS (cloud storage as a service)

Köp lagring baserat på era faktiska behov

Nu kan ni köpa lagring baserat på faktiska behov och användningsmönster. Molnlagring är snabb på att fördela; istället för att spendera veckor och månader på att installera komplicerad infrastruktur kan ni köpa den behövda kapaciteten inom några minuter. Skala tjänsten uppåt eller nedåt när ert företag vill förändra.

För ytterligare information, kontakta sales.cloud@ipnett.com