NetNordic levererar stadsnät

Operatörer, stadsnät och andra bredbandsföretag har en utmaning – de behöver möta kundernas efterfrågan på mer kapacitet och förse kunderna med snabbare bredband. NetNordic möjliggör investeringar som ger en positiv avkastning på investeringen!

Fler anslutna enheter och mer bandbredd krävande applikationer, video och mer levande bilder, IoT och OTT-aktörer. Dessa faktorer tillsammans, driver kraven på högre bandbreddskapacitet och snabbare bredband med raketfart. Samtidigt skärps konkurrensen mellan aktörer i bredbandsbranschen och inkomsten per användare går stadigt nedåt – detta till glädje för konsumenterna, men det kan vara en huvudvärk för FTTH företag, stadsnät och operatörer.

I en sådan marknad och konkurrenssituation, är det bara de bästa som lyckas med att visa lönsamhet. Med NetNordic, med sin egna spetskompetens och sina starka leverantörer i ryggen, har ni en leverantör av telekommunikation- och datakommunikationsmarknaden som ger er en fördel gentemot konkurrenterna. Låt NetNordic hantera design, arkitektur, underhåll och övervakning av nätet – så kan ditt företag fokusera på era kunder.

NetNordic-gruppen består nu av 300 kompetenta medarbetare som levererar lösningar och tjänster till både de största och mindre bredbandsaktörerna i Skandinavien.

Låt NetNordic hantera design, arkitektur, service eller övervakning av nätet – så kan ditt företag fokusera på kunderna!