Datacenterlösningar för framtiden

NetNordic erbjuder innovativa datacenterlösningar i Sverige som bygger på den senaste tekniken från marknadsledande partners. Genom att virtualisera och förenkla ert datacenter kommer ert företag få betydande konkurrensfördelar och mycket lägre driftskostnad. Virtualisering innebär en snabbare leverans av IT-tjänster, ökad drifteffektivitet och minskade risker. Vi levererar lösningar för olika branscher och segment, till både företag och tjänsteleverantörer.

Det moderna datacentret i Sverige

Dagens marknadstrender som mobilitet, molntjänster, sociala medier, applikationer och big data kräver att företag och datacenter ständigt är innovativa och ligger i framkant. SDDC, Software Defined Data Center, är nästa steg i evolutionen inom servervirtualisering och molntjänster. SDDC samordnar och prioriterar trafikströmmarna i moderna datacenter i Sverige och är bra anpassade för att hantera den ökande trafikbelastningen.

Ett modernt datacenter erbjuder den flexibilitet och skalbarhet som ni behöver för att hantera kommande affärsbehov, där allt från övervakning till IT drift igår. Eftersom att en innovativ datahall innebär en högre effektivitet, leder det till betydande kostnadsbesparingar för ert företag. SDDC förenklar det operativa arbetet och säkerställer att applikationer och tjänster lever upp till de krav ert företag ställer på kapacitet, tillgänglighet och ledtider. Genom att placera ut en SDDC i företaget får ni en högre IT-flexibilitet, kan leverera nya tillämpningar mycket snabbare, samt vara mer lyhörda för behov från era användare och kundbas.

Virtualisera och förenkla ert nätverk

NetNordic hjälper ert företag i utbyggnaden av datacenter med hjälp av den nyaste tillgängliga tekniken. Vi är en oberoende nordisk systemintegratör som samarbetar med ledande partners inom datacenter. Våra konsulter ser över vilka behov ert företag har och tar fram de allra bästa lösningarna, baserade på era nuvarande och framtida behov och önskemål.

Vi effektiviserar ert datacenter, samt sköter övervakning och IT drift genom att reducera antalet enheter i datacentret. På det viset sänks både kapital- och driftskostnaden radikalt. Vi genomför nästa generations datacenter-plattformar som ett skalbart system, och som er dedikerade partner kan ta vi fullt ansvar för ert datacenter.

Förbättrar datacentret

Upptäck hur vi kan förbättra ert nätverk och datacenter – ta kontakt med oss idag.

MER INFORMATION?

Ditt namn (obligatoriskt):

Din e-mail (obligatoriskt):

Ämne:

Ditt meddelande:

Se mer datacenterlösningar