Software Defined Datacenter-lösningar 

NetNordic erbjuder innovativa datacenter-lösningar i Sverige som bygger på den senaste tekniken från marknadsledande partners. Genom att virtualisera och förenkla ert datacenter kommer ert företag få betydande konkurrensfördelar och mycket lägre driftskostnad. Virtualisering innebär en snabbare leverans av IT-tjänster, ökad driftseffektivitet och minskade risker. Vi levererar lösningar för olika branscher och segment som företag och tjänsteleverantörer.

Det moderna datacentret

Dagens marknadstrender såsom mobilitet, molntjänster, sociala medier, applikationer och big data kräver innovativa företag och datacenter. SDDC, Software Defined Data Center, anses vara nästa steg i evolutionen vad gäller server virtualisering och molntjänster. SDDC samordnar och prioriterar trafikströmmarna i moderna datacenter och är anpassad för att hantera den ökande trafikbelastningen.

Ett modernt datacenter erbjuder den flexibilitet och skalbarhet ni behöver för att hantera kommande affärsbehov. I tillägg till en högre effektivitet innebär en innovativ datahall betydande kostnadssparningar för ert företag. SDDC förenklar det operativa arbetet och säkerställer att applikationer och tjänster lever upp till de krav ert företag ställer på kapacitet, tillgänglighet och ledtider. Genom att placera ut en SDDC i företaget får ni en högre IT-flexibilitet, kan leverera nya tillämpningar mycket snabbare och vara mer lyhörda för behov från era användare och kundbas.

Virtualisera och förenkla ert nätverk

NetNordic hjälper ert företag i utbyggnaden av Software Defined Data Center och vi erbjuder den bästa tillgängliga tekniken. Vi är en oberoende systemintegratör och samarbetar med ledande partners inom datacenter. Våra konsulter ser över vilka behov ert företag har och tar fram lösningar baserade på era nuvarande och framtida behov och önskemål.

Vi effektiviserar ert datacenter och genom att reducera antalet enheter i datacentret sänks både kapital- och driftskostnaden radikalt. Vi genomför nästa generations datacenter-plattformar som ett skalbart system och som er dedikerade partner kan ta vi fullt ansvar för ert datacenter.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss på NetNordic om ni vill veta mer om hur vi kan förbättra ert nätverk och datacenter. Varmt välkommen!

 

MER INFORMATION?

Ditt namn (obligatoriskt):

Din e-mail (obligatoriskt):

Ämne:

Ditt meddelande:

Se mer datacenter-lösningar