Mar
07
Stockholm
Frukostseminarium: WiFi som tjänst
NetNordic presenterar fördelarna med att köpa WiFi som tjänst. Ni kommer att få se hur man kan pressa priserna, samt hur man bör bygga en riktigt stabil och säker WiFi-lösning.
Mar
08
Stockholm
Så förbereder du ditt kundcenter inför GDPR
Är ni redo för GDPR? Vi kommer att berätta om den nya dataskyddsförordningen som börjar gälla den 25 maj 2018. Vilka nya krav ställs på kommunikationslösningar, kontaktcenter och digital kommunikation?