Service och underhåll

Säkra er investering

 NetNordic Service och underhåll ger den nödvändiga säkringen av er investering. Vi ser till att lösningen levererar den kvalité och värde som ni förväntar er. Ett standard Service och underhåll-avtal består av:

  • Service Desk: Tillgång till vår Service Desk.
  • Reservdelar och logistik: Många av NetNordics teknikpartners har strikta krav på respons och begränsad tillgång till reservdelar. NetNordic har därför etablerat reservdelslager och har logistikprocesser som möter kundernas krav. Vi levererar effektiva och flexibla reservdelstjänster.
  • Programvaruprenumeration: NetNordic hanterar licenser och programvaruuppgraderingar till förmån för kunden. Vi är ansvariga för kommunikationen med leverantörerna. Ni kommer ha full tillgång till att hämta uppgraderingar av programvaror och nya programvaror på vår kundwebb.