IPnett monitoring and reporting

Övervakning och rapportering

Förebyggande övervakning av era IT-system.

En kontinuerlig övervakning över era IT-lösningar kommer hela tiden säkra stabila tjänster. Om ni registrerar ett övervakningsavtal med oss kan ni minska risken av systemfel samt ha en bättre upplevelse av vår leverans. Ni kommer kunna upptäcka brister i systemet och agera proaktivt om problem skulle inträffa. Övervakning och rapportering inkluderar leveransen av en regelbunden funktionell operativ rapport. Ni kan beställa Övervakning och rapportering som en enskild tjänst, eller så kan ni inkludera Övervakning och rapportering som en del av ett bredare SLA-avtal med oss.

Kontakta oss

Thomas Lindström, COO +46 731 536 249  |  thomas.lindstrom@netnordic.se