Managerade tjänster

Skicka era IT-behov till oss. Vi kommer ta hand om er IT-lösning – medan ni tar hand om verksamheten.

Ett ökande antal av våra kunder frågar efter outsourcingtjänster där vi hanterar deras operativa IT-behov. Med NetNordic managerade tjänster är er IT-lösning säker med oss – och får den uppmärksamhet som krävs. NetNordic tar full operativt ansvar, äger infrastrukturen och ger en total leverans av managerad tjänst enligt SLA-avtal. Ert företag kommer ha tillgång till specialister 24/7.

Viktiga funktioner i våra IT-lösningar för managerade tjänster:

  • Fasta förutsägbara kostnader
  • Inga investeringar behövs
  • Definierad SLA som beskriver servicenivån
  • Tillgång till vår Service Desk som hanterar förfrågningar
  • Innehåller en vidareutveckling av lösningen
  • Tillgång till ny funktionalitet
  • Tilllgång till en tjänsteansvarig från NetNordic

och mer…

Se våra managerade tjänster