Lunds Universitet valde IPnett

IPnett har vunnit två upphandlingar med Lunds Universitet genom Kammarkollegiets ramavtal nätverksprodukter 2012. Den ena gällande serviceavtal nätverksutrustning på hela Lunet, (Lunds Universitets gemensamma IT-infrastruktur). Den andra gäller  leverans  av produkter och tjänster inom nätverksutrustning, till Lunds Universitet. IPnett vann upphandlingarna  i  konkurrens med bl.a. TDC, Cygate och Network Services. IPnett har en lokal närvaro och…