Globala IT-tjänster för våra internationella kunder

NetNordic är grundare och en av huvudmedlemmarna i OneServiceNetwork. Nätverket är en internationell allians av likasinnade regionala, medelstora systemintegratörer. Tillsammans kan vi erbjuda våra internationella kunder den högsta nivån på service över hela världen.

Vi arbetar inom många branscher och segment, vilket inkluderar telekommunikation, operatörer och tjänsteleverantörer. Genom att kombinera resurser och dela kunskap, erfarenheter och tjänsteportföljer, ger OneServiceNetwork ett starkt och professionellt tjänstenätverk som kan möta era globala behov.
  • En maximerad tillväxtpotential, intäkter och lönsamhet
  • Nya affärsmöjligheter och högre värde utan att öka interna investeringar
  • En bredare räckvidd, en ökad medvetenhet och förbättrad konkurrenskraft
  • Ökat samarbete med Juniper Networks
  • Det gemensamma utnyttjandet av bästa praxis, kompetenser och förmågor

Webbplats: www.oneservicenetwork.com