Svenska högskolor får ett av världens snabbaste nät

Tack vare ett samarbete mellan IPnett och SUNET får nu svenska högskolors studenter tillgång till en optisk kanal med 100 Gbit/s kapacitet mellan Stockholm och Luleå. Nätet öppnar för nya möjligheter och internationella samarbeten. Svenska högskolors studenter får ett världens snabbaste nät SUNET, det svenska Universitetsdatanätet, är ett rikstäckande nätverk med optiska kanaler till alla Sveriges…